Babakötvény

Mi az a babakötvény?
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV.sz. törvény értelmében a 2005. december 31-dike után született (devizabelföldinek számító) gyermekek számára az állam az éves költségvetésben meghatározott összegű támogatást biztosít; ez a babakötvény. Induló összege 2007-ben 42 500- forint gyermekenként -, amelyet a gyermek nevére nyitott Start-számlára utal a Magyar Államkincstár -, de az állami támogatás nem csak az egyszeri induló összegből áll.

Ki jogosult a babakötvényre?
A támogatásra minden 2005. december 31. után született magyar állampolgárságú és magyarországi lakhelyű gyermek jogosult. A kezdő összeg akkor is jár minden gyermeknek, ha a szülők nem igénylik azt; ebben az esetben az államkincstári számlán hagyott összeg az államkötvények ötéves hozamával kamatozik, de további megtakarítással nem gyarapítható.

2005. december 31. előtt született gyermekek részére visszamenőleg nem igényelhető.

Hogyan működik a babakötvény?
A gyermekek anyakönyvezése után a Magyar Államkincstár (továbbiakban: a Kincstár) a babakötvény összegét jóváírjaa  szülők által meghatározott banknál vagy befektetési szolgáltatást kínáló intézménynél nyitott számlára. (Amennyiben a szülők ilyent külön nem választanak, az állam nyit kincstári számlát a gyermek nevére.) Az induló összeg után a szülők folyamatosan helyezhetnek el további pénzösszeget gyermekük számára, évente maximum 120 000 – forint értékben. Az állam tovább támogatja a befizetett összegeket; azoknak 10%-át, de legfeljebb évi 6000 – forintot ír jóvá a gyermek számláján minden befizetés után.
Az anyakönyvezés utáni 10 munkanapon belül a Kincstár értesül a gyermek születéséről, majd a következő 8 munkanapon belül kincstári számlát nyit a gyermek nevére; erről a szülőket írásban értesíti.

Hol kell igényelni a babakötvényt?
Magát a babakötvényt tehát nem kell külön igényelni, mivel az Államkincstár automatikusan számlát nyit a gyermek nevére és erről értesítő levelet küld a szülők számára. Ez a levél részletes tájékoztatót tartalmaz a Start-számláról is – amennyiben szeretné, ennek igénylése már a szülő feladata lesz.

Mi szükséges a Start-számla nyitásához?
Ha a szülő Start-számlát kíván nyitni valamely banknál vagy befektetési szolgáltatónál a gyermeke nevére (mert a továbbiakban csak így fizethet be további összegeket a számlára), a következő dokumentumokra lesz szüksége:
– közigazgatási határozat, amely igazolja, hogy a családi pótlékot a gondviselő (számlanyitó) nevére folyósítják;
–  be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példányát, a gyermek lakcímkártyáját és adóigazolványát;
– illetve engedélyt kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa
A számlanyitásról a bank vagy befektetési szolgáltató értesíti a Kincstárat, amely ez alapján, a szülő által nyitott Start-számlára utalja az állami támogatást.
A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni.

Összege
A babakötvény összege a 2007-ben született gyermekek esetén gyermekenként 42 500 – forint, a 2006-ban született babáknak 40 000 – forint.
Ezen felül az alacsonyabb jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek a 7. és 14. életévük betöltésekor további 44 600 – 44 600 forintra jogosultak.

Hogyan gyarapítható az összeg?
Az állam által befizetett kezdő összeget a szülők (vagy bármely magánszemély) tovább növelhetik. A befizetés vagy átutalás mértéke azonban nem korlátlan; évente legfeljebb 120 000 – forintot fizethetnek be.

A települési önkormányzatok is támogathatják a gyermekeket; a saját hatáskörben meghatározott összegeket szintén a számlára fizethetik be, de ezek után állami támoagtás nem jár.
A befizetett összegek után további állami támogatás jár, melynek mértéke, mint említettük, szintén meghatározott; a befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6000 – forint. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a gyermek számlájára érkező összeg 20%-a, de legfeljebb évi 12 000 – Ft; átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén az összeg évi 12 000 – Ft, függetlenül a befizetett összegtől )

Természetesen a választott betétlekötés hozamai is tovább gyarapítják a befizetett összeget.

A számlán lévő összeg felhasználási lehetősége
A Start-számlán megjelenő végső összeget (befizetések+hozamok) a jogosult 18. életévének betöltése után adómentesen veheti fel a meghatározott kereteken belül szabad felhasználásra (pl. továbbtanulás, otthonteremtés – lakhatás, pályaválasztás – pályakezdés, családalapítás, illetve “egyéb, jogszabályban meghatározott célra”.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *